Fangstbilde fra Camp Villaks 2018. Vi gleder oss til en ny camp-sommer med enda flere camper for ungdom 14-18 år. Følg med på campvillaks.no
Forvaltning/Medlemsinfo

Slik lager du en god årsmelding

Årsmeldingen (også kalt styrets beretning eller årsrapport) er en oppsummering av organisasjonens aktivitet det siste året. En godt oppbygd og pent presentert årsmelding kan være et nyttig dokument i arbeidet gjennom året, for eksempel til presentasjon av forvaltningslaget overfor ulike interessenter. 

Paal
fredag 25.januar 2019 / 13:37

Årsmeldingen bør si noe om:

  • Styrets sammensetning
  • Antall styremøter og saker behandlet
  • Aktivitet i forvaltningslaget
  • Eventuelle resultater opp mot mål satt på forrige årsmøte
  • Deltakelse på eksterne møter
  • Årsregnskap

Hvordan hvert enkelet forvaltningslag velger å forfatte årsmeldingen må tilpasses ambisjonsnivå og tid. En god årsmelding tar lang tid å lage, men til gjengjeld kan den brukes overfor et bredere publikum gjennom hele året. 

Eksempler på gode årsmeldinger

Vi har samlet noen gode årsmeldinger fra våre medlemslag. Noen er enkle tekstdokument som på en grei måter beksriver aktiviteten i laget gjennom året, mens andre er mer fyldig og inneholder detaljerte beskrivelser, statistikker og bilder. Les dem ved å klikke på hver enkelt.

Årsmelding Mandalselva 2017

Årsmelding Gaula 2018

Årsmelding Stjørdalselva 2017

Tiltabek til oversiktsiden

Klikk her for å komme tilbake til oversiktsartikkelen med alle maler og standarder til forvaltningslagene.