Illustrasjon iStock
Forvaltning/Medlemsinfo

Slik lager du en god protokoll

Hva må være med i protokoller og referat fra møter?

Paal
fredag 25.januar 2019 / 13:46

Et godt møte er ikke ferdig før et godt referat er levert. Protokoller og referat er en viktig informasjonskilde, både for de som er aktive i organisasjonen nå, men også for ettertiden.

Hensikten er å sikre at alle – både de som var tilstede og de som eventuelt var forhindret fra å møte – vet hva som har blitt vedtatt og avtalt. Protokollene kan ikke minst ha betydning av juridisk art.

Hva er en protokoll?

En møteprotokoll skal gi et kort, konkret og upartisk bilde av det som ble bestemt i møtet.

Følgende bør være med:

  • Tid og sted for møtet
  • Hvem var tilstede
  • Hvilke saker ble behandlet
  • Hva ble vedtatt i de enkelte sakene

Les også: Slik formulerer du gode vedtak 

Saksnummer og sakstittel bør framgå av protokollen, og disse bør samsvare med saksnummer og sakstittel i sakslisten for møtet.

Dersom ett eller flere styremedlemmer er svært uenige i flertallets vedtak kan disse be om protokolltilførsel for å markere sin dissens i protokollen.

Hva er et referat?

Et referat vil ofte inneholde de samme opplysningene som man finner i en protokoll, men inneholder gjerne noe mer utfyllende informasjon.

I et referat kan man eksempelvis ha med en oversikt over hvem som hadde ordet i saksbehandlingen, og hvilke synspunkt hver enkelt fremmet.

Tiltabek til oversiktsiden

Klikk her for å komme tilbake til oversiktsartikkelen med alle maler og standarder til forvaltningslagene.