Jente med laks.
Slik fisk skaper engasjerte sportsfiskere. Bildet er fra Villaksens dag i Bolstadelva i 2012.
Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Støttemedlem

Er du opptatt av at villaksens, sjøørretens og sjørøyas interesser skal ivaretas bedre? Meld deg inn i dag!

Ayna Heilong
fredag 11.juni 2021 / 13:35

Norske Lakseelver jobber aktivt for å styrke og bevare bestandene av villaks og sjøørret i Norge. Truslene er mange, og et samlet lakse-Norge må til for å holde trykket oppe mot oppdrettsnæring, vassdragsregulanter, lakseparasitten Gyro mm. Derfor er det viktig at så mange som mulig, både elveeierlag og andre villaksentusiaster som privatpersoner og organisasjoner står samlet under en felles paraply: Norske Lakseelver. På den måten blir vi tatt med på råd, kan uttale oss og være en pådriver bl.a. til nytt lovverk innenfor både villaksforvaltning og oppdrettsnæring.

Vi ønsker også å være med på å foredle Norges naturlige arvesølv - villaksen. På den måten kan vi være med på å sikre gode fiskeopplevelser langs elvebreddene og øke verdiskapingen i de mange lokalsamfunnene med lakse- og sjøørretelver.

Som medlem støtter du vårt arbeide og du holder deg oppdatert på hva som skjer i forskningsmiljøene, politisk, aktiviteter i elvene, osv. Du vil få publikasjonen Villaks nytt i posten 3-4 ganger i året. I tillegg vil du få tilsendt nyhetsbrev på e-post med jevne mellomrom (ca. 8-10 årlig).

Norske Lakseelvers støttemedlemmer er viktige for organisasjonen. Meld deg inn i dag!

Støttemedlemskap for private: Kr 500,-

Støttemedlemskap for organisasjon/ kommune: Kr 1000,-

Støttemedlemskap for bedrift: Kr 2000,-

 

Send e-post til post@lakseelver.no og skriv at du melder inn deg selv, bedriften/ organisasjonen din eller kommunen din. Husk å oppgi postadresse skal at vi kan sende Villaksnytt i posten til deg.

Beløpet overføres til kontonr: 8101 05 37886 evt bruk vipps nr 535429. Merk overføringen med "Støttemedlem (+ evt. kommune-, bedrift- eller organisasjonsnavn) + årstall"