Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Valg i Norske Lakseelver

Kjenner du noen som bør velges inn i styret til Norske Lakseelver?

Kjenner du noen som bør velges inn i styret til Norske Lakseelver?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne gode styrekandidater.
- Neste Landsmøte er våren 2020, men for å kunne velge blant mange gode kandidater har komiteen startet sitt arbeid allerede nå, sier komiteens leder Odd-Helge Utby, som for øvrig også leder den lokale lakseforvaltningen i Målselva i Troms.

Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Arne Nielsen, Nina Munthe Olsen og Bjørn Moe.

Disse styremedlemmene er på valg i 2020

  • Erik Skjævesland (Mandalselva), med Asle Granerød (Numedalslågen) som vara
  • Vidar Børretzen (Etneelva), med Oddbjørn Helland (Vosso) som vara
  • Ragnhild Brennslett (Rana), med Nils Ole Foshaug (Målselva) som vara

Send inn forslag til aktuelle styrekandidater til Komiteens leder Odd Helge Utby på e-post: odd-h-ut@online.no eller telefon: 91 53 59 21 innen 15. mars.