Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Valg i Norske Lakseelver

Kjenner du noen som bør velges inn i styret til Norske Lakseelver? Valgkomiteen ber om forslag på kandidater, spesielt fra region sør/vest.

Paal
onsdag 27.november 2019 / 10:03

Kjenner du noen som bør velges inn i styret til Norske Lakseelver?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne gode styrekandidater.
- Neste Landsmøte er 10.-12. mai 2020, og arbeidet med å finne gode kandidater har startet, sier komiteens leder Odd-Helge Utby, som for øvrig også leder den lokale lakseforvaltningen i Målselva i Troms.

Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Arne Nielsen, Nina Munthe Olsen og Bjørn Moe.

Disse styremedlemmene er på valg i 2020

  • Erik Skjævesland (Mandalselva), med Asle Granerød (Numedalslågen) som vara
  • Vidar Børretzen (Etneelva), med Oddbjørn Helland (Vosso) som vara
  • Ragnhild Brennslett (Rana), med Nils Ole Foshaug (Målselva) som vara

Disse personene tar ikke gjenvalg, og skal erstattes ved Landsmøtet 10.-12. mai 2020

  • Vidar Børretzen (Etneelva, Hordaland)
  • Erik Skjævesland (Mandalselva, Vest-Agder)

Valgkomiteen håper det kommer inn mange forslag på kandidater, og spesielt fra regionen sør/vest fra Hordaland og sørover/østover til svenskegrensa. De håper at det kommer forslag på kandidater med ulike erfaringer (gjerne kunnskap om oppdrettsproblematikk eller organisasjosnarbeid), kandidater i ulike aldre og både kvinner og menn. 

Send inn forslag til aktuelle styrekandidater til komiteens leder Odd Helge Utby på e-post: odd-h-ut@online.no eller telefon: 91 53 59 21 innen 15. mars.