Ørreten er tilbake i Hembresbekken
Ørreten er tilbake i Hembresbekken
Forvaltning/Bekkeløp

Fungerende tiltak i Hembresbekken

I samarbeid med Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er det 21. – 22. september 2023 gjennomført tiltak i Hembresbekken ved Rønningen. Tiltakene er omsøkt i samråd med Stjørdal kommune og godkjent gjennomført av Statsforvalteren. Tiltaket er finansiert med tilskuddsmidler.

EirikYven
mandag 09.oktober 2023 / 10:52

I hovedsak ble følgende utført:

  • Fjerning av oppgangshinder for sjøørret lengst øst på tiltaksstrekningen. Ny kulp og terassering for lettere oppgang.
  • Plastring med sprengt stein mot flomvoll på steder hvor den begynte å erodere
  • Utlegging av gytegrus på flere steder
  • Sikring av Tensio høgspent mast (22 KV – linje) med steinplastring av oppstrøms erosjon i flomvoll

Hembresbekken er historisk sett en av de viktigste gytebekkene for sjøørret i Stjørdalselva og med et betydelig potensiale, siden den er både lang og har bra vassføring.

Allerede nå kan effektene av tiltaket sees da ørreten er tilbake og gyter.

Ørret i Hembresbekken
Ørret i Hembresbekken