havbruksutvalget sept 2023
Havbruksutvalget har lagt fram en NOU om helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping.
Oppdrett/Lakselus

Havbruksutvalget med tydelig miljøprofil

I dag la Havbruksutvalget fram NOU-en om en helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping. En sentralt poeng for å sikre en bærekraftig oppdrettsindustri, er forslaget om å øke produksjonsmulighetene ved lavere miljøbelastning. Ordningen med miljøfleksibilitet er langt på vei i tråd med de innspillene Norske Lakseelver tidligere har gitt om en konverteringsordning.

Paal
torsdag 28.september 2023 / 12:46

I forslaget heter det at Miljøfleksibilitetsordningen legger opp til en omfattende overgang fra tradisjonell produksjonsteknologi til null- og lavutslippsteknologi.

«En ordning med miljøfleksibilitet kan fungere som en integrert del av tillatelsessystemet ved at aktørene etter egne vurderinger kan få justert tillatelseskapasitet ved å velge mellom produksjon med null- eller lavutslippsteknologi og produksjon med annen teknologi. Ordningen vil videre omfatte alle eksisterende tillatelser og alle fremtidige tillatelser. Ordningen legger opp til en omfattende overgang fra tradisjonell produksjonsteknologi til null- og lavutslippsteknologi. Dette byr på store muligheter blant leverandører som evner å utvikle tilpassede og fremtidsrettede løsninger.»

For villaksen kan forslaget bli et vinnerlodd om den foreslåtte ordningen med miljøfleksibilitet vedtas. Norske Lakseelver mener at NOU-en er løsningsorientert, og at det er flere gode forslag som vil redusere påvirkningen på vill laksefisk. Ikke minst er det en tydelig forståelse for at dagens innretning på trafikklyssystemet styrer alle produksjonsområdene mot gult. Utvalget kommer med flere løsningsforslag hvor målet er en større reduksjon i områder med stor påvirkning på vill laksefisk.

-Nå er det opp til politikerne å ta til seg forslagene fra utvalget, og legge tydelige rammer for en konvertering til miljøteknologi. Her har utvalgte en grundig drøfting av mulighetene gjennom miljøfleksibilitetsordningen. Vi ser fram til å diskutere dette framover, sier fagansvarlig for oppdrett i Norske Lakseelver, Sigurd Hytterød.

Utvalget foreslår også å fjerne unntaksveksten. Dette er i tråd med tidligere innspill fra Norske Lakseelver og andre organisasjoner.

Havbruksutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, inklusive hensynet til ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. Utvalget ble videreført av dagens regjering og fikk i april 2023 et tilleggsmandat om å vurdere ulike tiltak for å fremme teknologiutvikling som gir mer bærekraftig vekst.