Meforsen Bane Nor

Skilt på plass

Da er hovedskiltet til Meforsen – Bane Nor kommet på plass

Ranaelva
lørdag 01.juli 2023 / 06:00

Etter flere år uten valdskilt med henvisning til hvor adkomsten til Meforsen- Bane Nor er, ble det her forleden gjort en liten innsats for å få dette på plass.

Det ble også gjort en befaring etter eksisterende sti med konklusjon at det skal settes opp retningsskilt der stien til «Elvekroken» starter og også nytt retningsskilt der det er enklest å følge stien til gapahuken.

Skiltene er under utarbeidelse.