Bane Nor

Avtale mellom Bane NOR og Nedre Ranaelva Forvaltningslag.

Det er inngått avtale mellom partene om forvaltning av Bane NORs fiskerett på gnr/bnr 49/3 Kobbforsen og 49/5 Meforsen i Ranaelva. 

Ranaelva
tirsdag 11.april 2023 / 09:54

Det første som skal tas tak i er å skilte adkomsten til valdet og å rydde slik at all ferdsel til fiskeplassen skal foregå utenom sporet.
Adkomsten ned til fiskeplassen på Meforsen skal tilrettelegges og utbedres slik at det blir trygt å ta seg opp/ned.

Gapahuken som Roar vernet om i mange år, har de siste årene vært uten vedlikehold og er i ferd med å kollapse og denne vil bli reparert slik at den igjen kan bli et sted hvor de gode fiskehistoriene fortelles og en plass som kan gi ly for et regnskyll.