Båt

Før St. Hans for utenbysboende

Fisket før St. Hans 

AudHestvik
torsdag 09.mars 2023 / 01:32

Utenbysboende får fiske 01.06.-  16.06. dagene etter 17.-23. Juni er forbeholdt de lokale fiskerne. 

Det vil bli foretatt trekning på 3 dager 13.-16. Juni, påmelding til denne trekningen vil være i uke 11 og 12 ( 13.-26. Mars).

Påmelding til denne trekningen er gratis. 
Det er 50 tilgjengelige fiskekort denne perioden.

01.-12. Juni er det 75 fiskekort tilgjengelig pr. dag, og etter påske kan man vil disse fiskekortene kjøpes online på https://altaelva.no/ . Ingen begrensning på antall døgn man kjøper. 

Her finner du fiskereglene for før St. Hans fisket: https://lakseelver.no/nb/news/2022/06/fiskeregler-som-gjelder-01-23-jun…;

Fiskeravgift: https://lakseelver.no/nb/news/2022/04/fiskeravgiftfishing-fee