Laks gjenutsettes i Etne.
Villaksen er nå på rødlista over truede arter. Her gjenutsettes en laks i Etne.
Oppdrett/Lakselus

Kan sikre vekst i oppdrett og redde villaksen

Ny teknologi fjerner den negative påvirkningen fra oppdrettslaks på villaks. Regjeringen har nå en gylden mulighet.

mandag 09.januar 2023 / 13:17

Oppdrettslaks produseres i dag hovedsakelig på samme måte som da man startet på 70-tallet. Selv om volumet etter hvert har blitt gigantisk, står laksen fortsatt i store, åpne merder i fjordene. Fordelene er at vannet strømmer lett gjennom, men det er også mange ulemper. Det blir mye utslipp av parasitter, avføring, giftig kobber og fôr-rester. I tillegg er merdene langt fra rømningssikre.

Villaksen har nå havnet på rødliste over truede arter, og lakselus fra oppdrettsmerdene er den største trusselen. I 2022 drepte parasitten så mye villaks, at det ikke var rom for å øke antall oppdrettslaks langs store deler av kysten. På Vestlandet måtte oppdretterne redusere antall oppdrettslaks, ettersom belastningen allerede var blir for høy.

Dette er en tap-tap situasjon for oppdrettsnæringen og villaksen. Men nå har fiskeriministeren fått et forslag han ikke bør si nei til.

Oppdretterne som er organisert i Sjømatbedriftene og villaksforvalterne som er organisert i Norske Lakseelver har nemlig gått sammen om å foreslå en innbytteordning for den gamle teknologien. Hvis oppdretterne bytter inn de gamle merdene i miljøvennlig teknologi, kan de få lov til å produsere mer laks. De vil kort og godt få flere konsesjoner hvis de bytter inn.

Det koster selvsagt å endre teknologien, derfor er tilbudet gunstig. Når oppdretterne slipper å betale for vekst, kan de frigjøre kapital som kan brukes til investeringer. Dermed kan de øke produksjonen av oppdrettslaks, samtidig som miljøpåvirkningen går ned. Det er en vinn-vinn situasjon.

Vil du vite mer?