Laksefisker
Når du har fått en slik laks på kroken, er alt annet glemt. Her er det Colin Bradshaw som har hatt lykken med seg i Målselv. Foto Neil Patterson.
Sportsfiske/Statistikk

97 300 laks på kroken i 2022

Sportsfiskerne kunne glede seg over gode fangster i elvene rundt Trondheimsfjorden, mens det i resten av landet var mer ujevnt. 27. januar kom laksefangststatistikken for 2022 fra SSB. Den bekrefter Norske Lakseelvers anslag fra oktober i fjor.

mandag 30.januar 2023 / 10:57

I 2021 var det den dårligste laksefiskesesongen i elvene noensinne. En del av dette kunne forklares gjennom tørke og vanskelige fiskeforhold, men i 2022 var det gode forhold mange steder. Totalfangsten burde derfor vært høyere. Norske Lakseelver, som organiserer forvaltningslagene i lakseelvene i Norge, mener dette er urovekkende.

Mange tiltak er gjennomført for å styrke laksebestandene. Elver med sur nedbør har blitt kalket og lakseparasitten Gyrodactylus salaris er fjernet fra over 40 elver. I disse elvene har laksen kommet tilbake, men totalfangsten går likevel nedover. Det er også stadig mindre laks som fanges i notfiske i sjøen, etter at mye av dette fisket er stoppet på grunn av at det beskatter mange forskjellige bestander, også de som er truet.

-97 000 laks, er bedre enn den katastrofale 2021-sesongen, men det er fortsatt langt opp til det antallet vi hadde bare for noen få år siden. Utviklingen går feil vei mange steder, understreker generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Det er spesielt de områdene av kysten hvor lakselus fra oppdrettslaks dreper de ville lakseungene på vei ut til havet, som får dårlige fangster. I tillegg er det en bekymringsverdig utvikling både i Øst- og Vest-Finnmark. Her er det lite lakseluspåvirkning så problemene ligger trolig i dårligere oppvekstforhold i havet.

Flest i Gaula

En av de få områdene som har en positiv utvikling over de siste årene, er Trondheimsfjorden. I 2022 fisket elver som Orkla, Gaula, Verdalselva og Skauga veldig bra, og det var i tillegg fine fangster i Stjørdalselva.

Beregninger fra Havforskningsinstituttet viser at det heldigvis ikke har vært så hard påvirkning fra lakselus på villaksen i disse elvene. I tillegg er det tatt gode forvaltningsgrep med strenge kvoter og fredning av hunfisk, forteller Evensen.

Men lakseluspåvirkningen har begynt å gjøre sin virkning her også. Overvåkingstall fra Havforskningsinstituttet viser at i 2022 døde over 20% av utvandrende lakseunger fra Trondheimsfjordelven på grunn av lusa.

-Dette er urovekkende høyt, og vi frykter for utviklingen, sier Evensen.

Sportsfiskerne som hadde lagt turen til Orkla og Gaula de første to ukene i juni i fjor, opplevde et flott fiske, og det ble tatt mange storlaks. Den største som ble meldt inn var en rugg på 23,6 kilo i Orkla. Likevel var det Gaula som stakk av med «seieren» når det kommer til antall. 6420 laks, hvorav hele 2027 laks over syv kilo, var hele 46% over gjennomsnittet for de siste ti årene.

Variabelt mange steder

Sunnmørselvene har hatt en dårlig utvikling de senere årene og forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er bekymret. I 2022 var det heldigvis en bra sesong i en del av disse elvene. Både Aureelva i Sykkylven, Stordalselva og Bondalselva fiska bra. De gode fiskeforholdene med mye nedbør var nok medvirkende til dette.

På Vestlandet var det Eidselva og Stryneelva som utmerket seg med gode sesonger. Lenger sør hadde også Etne, Vikedalselva og Suldalslågen gode fiskeforhold og gode fangster.

Tørt i sør

Sørlandet hadde en flott badesommer i 2022, så de mindre elvene og de uten minstevannføring slet med tørken. Men, både Mandalselva og Otra leverte brukbare fangster. Etter kalkingen har disse elvene, som lå helt døde for bare noen tiår siden, blitt de nye motorene i lakse-Norge.

-Det er gledelig å se, og viser med all tydelighet hva som er mulig å rette opp av tidligere miljøproblemer om man bare ser mulighetene, understreker Torfinn Evensen.

Tabellene finner dere hos SSB

https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-og-fiskeri/fiske-og-fangst/statistikk/elvefiske