Svær laks

Årets laksesesong er over

31. august 2022 var det ugjenkallelig slutt og årets laksesesong var historie. Sesongen 2022 vil nok bli husket for ekstra mye vann over Reinforsen, noe som gjorde fiske i mange dager ikke bare krevende, men også umulig.

Ranaelva
torsdag 01.september 2022 / 14:15

Ettersom elva er i en gjenoppbyggingsfase etter andre rotenon-behandling i 2014/2015 var kvotene også i år strenge.
Men kvotebegrensningene så ikke ut til å sette noen demper på fiskeopplevelsene til den enkelte fisker - adrenalinkickene var mange!

Ekstra hyggelig er det at så mange tilreisende fiskere fant elva vår attraktiv sjøl om kvotene var minimale. Og takk til alle lokale fiskere som tok mot og guidet de fremmende på en framragende måte.

Sesongen 2022 vil nok bli husket for stor og langvarig vårflom pga usedvanlige mye snø i fjellet. I tillegg førte også mye regn i juni/juli til at mange fiskedøgn ble spolert. De dagene det går mellom 200 – 1000 kb over Reinforsen blir det mest å drikke kaffe og fortelle fiskeskrøner i gapahukene.

328 laks er registrert på laksebørsene på gul og blå sone. Total vekt er registrert med til sammen 1671 kg. Dette er en økning på 38% i forhold til 2021. Snittvekt på 5,1 kg og en gjenutsettings% på ca 87%.

Det som er ekstra gledelig er at det ser ut som sjøørreten finner tilbake til Ranaelva. I år er det rapportert mange flere sjøørreter enn i 2021 og vekten er økende. Alle ble gjenutsatt og får føre genene videre til det igjen blir åpnet for spennende sjøørretfiske i kveldsmøket.

 

Fredrik

At vi også ser at en del ungdommer er ivrige på å fiske bærer bud om at det kanskje er et generasjonsskifte på gang.
Da er det særdeles viktig at myndighetene og forvaltningen legger til rette for at flere unge kan få gleden av å tilbringe fritid i elva.

Mange storlakser gjør seg nå klar til kamp om gytegropene og det vil vi alle få gleden av i kommende sesonger.
Vi har allerede startet planleggingen av neste sesong og vi gleder oss til å se dere igjen – det er i skrivende stund (1/9 2022) bare 303 dg til 1.juli 2023