Presentasjon av digitale fiskekortløsninger - inatur og Elveguiden

En overgang til digitale fiskekort er en fornuftig og framtidsrettet løsning som gir bedre oversikt, større kontrollmuligheter og viktig informasjon om fiskere.

Ranaelva
Fredag 04.februar 2022 / 13:39

Dette blir ekstra viktig framover hvor villaksen nå har havnet på den norske Rødlista. Lokal forvaltnings ansvar er omfattende og da er digitale verktøy viktig, ikke minst i forbindelse med midtsesongevaluering. Vi har invitert de to største leverandørene (inatur og Elveguiden) til å presentere sine systemer for salg, administrasjon, fangstrapportering osv.

De to aktørene får 30 minutter hver til å legge fram sine løsninger, før vi tar en runde med spørsmål og svar.

Teamsmøte - følg lenken.