Stjørdalselva

Det blir arrangert Camp Villaks, 5. - 7. august på Nessiøra, Renå gård.

Mer informasjon...

Presentasjon av digitale fiskekortløsninger - inatur og Elveguiden

til

En overgang til digitale fiskekort er en fornuftig og framtidsrettet løsning som gir bedre oversikt, større kontrollmuligheter og viktig informasjon om fiskere, fiskepress og fangst.

Dette blir ekstra viktig framover hvor villaksen nå har havnet på den norske Rødlista. Lokal forvaltnings ansvar er omfattende og da er digitale verktøy viktig, ikke minst i forbindelse med midtsesongevaluering. Vi har invitert de to største leverandørene (inatur og Elveguiden) til å presentere sine systemer for salg, administrasjon, fangstrapportering osv.

De to aktørene får 30 minutter hver til å legge fram sine løsninger, før vi tar en runde med spørsmål og svar.

Teamsmøte - følg lenken.

Påmelding e-post
paal@lakseelver.no