Nyhetsbrev 28 januar 2022

Graf

Fasiten for fjoråret ble enda dårligere enn forventet. Les mer her.....

Ranaelva
Fredag 04.februar 2022 / 13:49

I fjor havnet villaksen på Rødlista som «nær truet». Bakgrunnen er at det kommer stadig færre laks tilbake fra havet, trass i at ansvarlig lokal forvaltning som regulerer sportsfisket sørger for at elvene har nok gytefisk. Fjorårets fangsttall fra SSB kom i dag, og bekrefter dette. Kun 78 296 laks ble fanget, hvorav 56 939 ble avlivet. Norske Lakseelver hadde. på bakgrunn av innsamlede tall til vår fangstoversikt, anslått ca 86 000. Fasiten ble altså enda verre.

Les nyhetsbrevet her.....