Lakselva_fiskeremidnatt
Elveside/Fiskekort

Lakselv grunneierforening ønsker å tilby fiskere å overføre fiskekort i til 2021

For å ivareta trofaste fiskere har styret i Lakselv grunneierforening besluttet å tilby fiskere fra ikke-nordiske land og Sverige, å kunne overføre fiskekortene sine til 2021.

Martin Rognli Johansen
tirsdag 16.juni 2020 / 19:32

Den 12. juni kunngjorde den norske regjeringen beslutningen om å gjenåpne grensene til nordiske land med tilsvarende smittesituasjon som Norge. Grensene har vært åpne siden 15. juni og vi er selvfølgelig veldig glade for at våre danske-, finske- og norske fiskere får lov til å fiske Lakselva i sommer.

Det er imidlertid usikkert hvor lang tid det vil gå før grensen til andre ikke-nordiske land og Sverige vil gjenåpnes. Vi frykter at for at for mange kan en eventuell gjenåpning komme for sent for å fortsatt ha mulighet til å fiske i Lakselva.

For å ivareta våre trofaste fiskere har styret i Lakselv grunneierforening besluttet å tilby fiskere fra ikke-nordiske land og Sverige, å kunne overføre fiskekortene sine til 2021. De kortene som blir ledige etter at bestillingene er overført til 2021, vil bli lagt ut for salg fortløpende.

De fiskerne dette gjelder vil motta en E-post med mer informasjon fra Elveguiden. Denne må besvares innen/senest fredag 19.06.20 for å få overført fiskekortene fra 2020 til 2021.Vennligst oppgi følgende: Navn, land og ordre-ID.

Vi håper at denne løsningen blir godt mottatt.

På vegne av styret i Lakselv Grunneierforening