Foto: Norman Kotzurek
Elveside/Fiskekort

Søknadsfristen nærmer seg

Anonym
mandag 18.februar 2019 / 13:15

Nå nærmer det seg fristen for å søke på fiskekort, og alle søknader må være inne, innen førstkommende torsdag 21. februar. Trekningen vil da bli foretatt i løpet av fredagen, og vi regner med det vil være mange fiskere som sjekker e-posten sin flittig i løpet av fredagen. Vi noterer oss at det er de første fem periodene som er de mest populære, og oppfordringen om å søke på flest mulig perioder står fremdeles ved lag.

Vanntett system?

Vi noterer oss at enkelte har forsøkt å søke flere ganger på samme periode, ved å endre på sine kontaktdetaljer. Dette er et brudd på reglene for systemet, og før vi åpner trekningen på fredag, vil vi gå nøye gjennom søknadene og luke ut overlappende søknader. Der det er overlapp, vil vi velge tilfeldig blant disse hvilke vi fjerner, sånn at hver enkelt fisker kun står igjen med en søknad per periode. Alternativt kan de dette gjelder, selv gå inn og endre sine søknader og fjerne de overlappende søknadene, sånn at du kun sitter igjen med førsteønsket.

Her finner dere mer informasjon om systemet.

PS! Dersom gruppen din blir trukket ut må gruppeleder betale for alle kortene. 

PPS! Det gjøres oppmerksom på at dette systemet kun gjelder for døgnkort. Sesongkortene vil bli solgt som før.

PPPS! Personer yngre enn 18 år, vil kunne kjøpe døgnkort som ikke er begrenset på sone. Aldersgrensen for disse kortene har tidligere vært 16 år.