Elveside/Varsel

Desinfeksjon av utstyr

For fiske i Målselvvassdraget kreves desifeksjon av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Se nedtrekksmeny Desinfisering

Erling Andreassen
torsdag 17.juni 2021 / 12:59