Elveside/Varsel

Desinfeksjon av utstyr

For fiske i Osenvassdraget kreves desifeksjon av utstyr som har vært brukt i andre vassdrag. Du finner desinfeksjonsstasjoner i Osen, Gussiås bru og ved bommen på Fosterlågvegen.

Erling Andreassen
torsdag 17.juni 2021 / 12:59