Hopp til hovedinnhold
Altaelva
Nye endringer av fiskeregler innføres 1. august. Foto: ALI
Altaelva

Nye endringer av fiskeregler fra 1. august

 

På grunn av blant annet lavet fangsttall både i sjø og i elv, iverksetter styret nå utvidede tiltak for å sikre den unike Altalaksen. Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har vedtatt endringer av de gjeldende fiskereglene fra og med 1. august kl. 18:00.

Kvoten blir fortsatt (gjeldende fra 12. juli) 1 laks over 7 kilo. I tillegg blir det forbudt å fiske med flueline med tyngre enn synk 4 og tilsvarende.

KarianneJohansen
lørdag 10.juli 2021 / 12:17

Disse fiskereglene gjelder fra og med 1. august (kl.18:00), med følgende endringer på § 5 og § 6 (utdrag):

 

§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 1 storlaks over 7 kg pr. døgn. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.

Tidligere fiskeregler (Utgår fra og med 12. juli):

§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre som er lettere enn synk 4 eller tilsvarende synk 4, uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. 

Tidligere fiskeregler (Utgår fra og med 1. august 2021):

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort.

 

 

HER ER FISKEREGLER GJELDENDE FRA 1. AUGUST 2021:

 

NB! Det er to sett fiskeregler: Et for 1- og 2-døgnskort og et for 3-6-døgnskort!!

 

Fiskeregler for døgnkort og 2-døgnskort for perioden 24.juni til 17. august

Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 24. juni til 31. august, og fra Gabofossen ned til Alta bru.

§ 2. Definisjoner

Fluestang - er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.

Bauting - er når man ror båten slik at flua beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.

Kortinnehaver - er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet

Medfisker - er en som kortinnehaver gir tillatelse å fiske i stedet for seg. Gjelder lokale kort.

Interessentkort - fiskekort som er reservert for medlemmer av Alta Laksefiskeri Interessentskap

Lokale kort - fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

Utenbyskort - fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter endt fiske. Dersom ikke fangstrapporten er levert inn 31 dager etter endt fiske vil kortinnehaveren bli strøket fra kortsalg og fiske påfølgende år.

§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00.

§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 1 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august.

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre som er lettere enn synk 4 eller tilsvarende synk 4 uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. Fiske fra bro og bruk av motor under fiske er ikke tillatt.

§ 7. Fiskerettigheter

Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, påføres ved registrering til fiskekorttrekningen. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være til stede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.

§ 8. Kontroll og tilsyn

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.

Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret).

§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva. Dette gjelder også eventuelle medfiskere.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Fiskeregler for 3-6-døgnskort perioden 1. - 31. august

Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.

§ 1. Virkeområde

Reglene gjelder i tidsrommet 1. - 31. august, fra Haraldholmen ned til Alta bru.

§ 2. Definisjoner

Fluestang - er en fiskestang laget for kast med bare snøre som kastevekt og er påmontert fluesnelle.

Bauting - er når man ror båten slik at flua beveger seg på tvers av strømretninga slik at man ikke behøver å kaste.

Kortinnehaver - er personen som har kjøpt fiskerettighet og er påført fiskekortet Medfisker - er en som kortinnehaver gir tillatelse å fiske i stedet for seg. Gjelder lokale kort.

Fellesfiske - er en fiskesone hvor flere fisker på samme fiskeplassen i tidsrommet kortet gjelder.

Lokale kort - fiskekort solgt til personer som bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

Utenbyskort - fiskekort solgt til personer som ikke bor i kommunene Alta, Loppa eller Kautokeino.

§ 3. Rapportering av fangst og fangststatistikk

Kortinnehaver plikter å levere fangstoppgave snarest mulig etter endt fiske. Dersom ikke fangstrapporten er levert inn 31 dager etter endt fiske vil kortinnehaveren bli strøket fra kortsalg og fiske påfølgende år.

§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Unntak er i perioden 19. august til 31. august, da kan fisket foregå hele døgnet.

§ 5. Tilbakesetting

Det er ikke tillatt å avlive mer enn 1 storlaks over 7 kg pr. døgn i perioden 24. juni til 19. august. Fra og med 19. august til 31. august skal all holaks over 7 kg tilbakesettes.

§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre som er lettere enn synk 4 eller tilsvarende synk 4 uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. ‘

Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms.

Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt.

Det er heller ikke tillatt å baute.

§ 7. Fiskerettigheter

Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, påføres ved registrering til fiskekorttrekningen. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være tilstede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.

§ 8. Kontroll og tilsyn

Alle som fisker skal ha betalt fiskeravgift og kunne legitimere seg. All dokumentasjon skal fremvises på oppfordring. Kortets innehaver plikter å melde fra om ulovlig fiske.

Dette kan gjøres på telefon 916 02011 (vakta) eller 784 34535 (kontoret).

§ 9. Straff

Overtredelse av fiskereglene vil medføre øyeblikkelig inndragelse av kortet og utelukkelse fra alt fiske i Altaelva. Dette gjelder også eventuelle medfiskere.

§ 10. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.