Skauga
Denne fine laksen på 5,2 kg, ble fanget med sluk 17/6 på Solem, fisker Tormod Berg.
Elveside/Fangst

Sesongstart i Skauga

Sesongen startet med nedbør og bra vannføring i elva. Allerede 5 min etter midnatt 15. juni ble første laks tatt i Fossbrottet. Selv om vannstanden har falt mer og mer, har det vært en bra sesongstart. Snittvekten på innmeldte fangster på 3,8 kg er høyt for Skauga å være.

MaritBogen
onsdag 30.juni 2021 / 22:14

Det er så langt avlivet 39 lakser med en samlet vekt på 146 kg. Den største som er rapportert er på 7,1 kg.  Minner om at det er viktig å melde inn fangstene så snart som mulig og at det blir tatt skjellprøver av all avlivet fangst. Midtsesong- evalueringen 15 juli baserer seg på innrapporterte fangster. Tilbakemelding fra Veterinærinstituttet etter første innsending av skjellprøver viser at det er avlivet en oppdrettslaks på 4,5kg i Skauga. Rapporter fra skjellprøvene blir fortløpende lagt ut her.

sesongstart
Sesongstart i Skauga! Jan Tore Bjørnerås med årets første laks. 4.1 kg Tatt 5 min. over midnatt i Fossbrottet. Fiskeredskap - mark.