skauga
Elveside/Fangst

Skjellprøver

OBS ny adr til veterinærinstituttet for dere som sender inn konvoluttene selv:

Veterinærinstituttet

POSTBOKS 4024 ANGELLTRØA
7457 TRONDHEIM

MaritBogen
torsdag 11.juni 2020 / 22:48

Alle som fisker laks i Skauga skal levere skjellprøver av fangsten. Skjellkonvolutter er lagt ut på fiskeplassene. Konvolutter som er ilagt skjell, fettfinner og ferdig utfylt, kan leveres i postkassen ved Fossbrua. Disse blir innsendt ca. 1 gang i uken.

Hvis du sender inn selv kan du få tilbakemelding på SMS ved å påføre navn og mobilnummer bak på konvolutten. «Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra Veterinærinstituttet med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjektsesong.»