skauga
Kari Hove Solberg med fin laks på 4,4 kg, tatt på Kimo.
Elveside/Fangst

Sesongslutt

Fangstene som er meldt inn til laksebørsen så langt viser en totalfangst på 752 kg, mot 803 kg i 2020.  Av dette har vi i år vi satt levende ut 18%. Snittvekten har i år gått opp, fra 2 kg i 2020 til 2,8 kg i år. Den største laksen som er meldt inn er på 8,9 kg. 

MaritBogen
fredag 10.september 2021 / 09:37

Også i år fikk vi en finværsperiode i juli, med veldig lite og varmt vann i elva. Vi brukte en dag av lokkeflom-avtalen med Trønderenergi, til å kjøre midt i uka for å «kjøle» ned laksen som var i hølene.

Nytt av året er at laksebørsen er blitt levet av Elveguiden. Den har fungert meget bra. Mange har lastet ned «appen» på smarttelefon og meldt inn fangstene selv. Takk til dere som har lagt inn flotte bilder av fangsten!

I forbindelse med vår satsing på ungdomsfiske med gratis fiske til ungdommer under 16 år, har flere unge fiskere har fått prøvd fiskelykken, noen har fått fisk mens andre sitter igjen med en god opplevelse.

Skulle det være fangster som er avglemt eller ikke er meldt inn enda, er det bare å logge seg inn på laksebørsen til Elveguiden eller sende oss melding på tlf. 93497568, eller mail: skaugaelveierforening@gmail.com Det er også mulig å skrive opp fangsten på arket som ligger i røret ved Fossbrua. Her kan også skjellprøver leveres.

skauga
Mange fine lakser avbildet på laksebørsen 2021