Rapporter skjellprøver

Mål

Samle rapportering fra veterinærinstituttet på innsendte skjellprøver.

Oppdrettsfisk
Oppdrettsfisk på 4,4 kg tatt under overvåkingsfiske 2020
Beskrivelse

Rapport 2021


Rapport 2020

196 av de  innsendte prøvene i fiskesesongen 2020 ble vurdert av Veterinærinstituttet. Av disse er det ikke påvist oppdrettslaks. Elveierforeningen fikk i oppdrag å gjennomføre overvåkingsfiske etter rømt oppdretts-laks høsten 2020 i forbindelse med rømming fra Salmar sin havmerd ved Frøya i slutten av august. Ved høstfisket ble det totalt tatt ut 9 lakser som ble kvalifisert som oppdrett. Den største var på 4,4 kilo. Alle ble tatt i nedre deler av elva.

Rapport skjellprøver 2020


Rapport  2019
Av 100 innsendte prøver ble 1 laks klassifisert som oppdrett.

skjellprover_rapport_uke_34.pdf

skjellprover_rapport_uke_34.pdf

Rapport 2018
Det ble i 2018 innlevert 183 skjellprøver av 299 avlivet laks. Dette er ganske bra, men vi skulle gjerne ha fått inn flere. Det er gledelig at det fremdeles er lite oppdrettslaks, kun 1 som er sikker + 1 stk. usikker.