Laks 5,2 kg tatt på flue på Rokseth valdet. Den heldige fisker, Tom Brenn.
Mange fine bilder er lagt ut på børsen! Bildet viser laks, 5,2 kg, tatt på flue på Rokseth valdet. Den heldige fisker, Pål Brenn.
Elveside/Fangst

Over for i år

Fiskesesongen 2019 er over i Skauga. Det har vært en sesong preget av lite og varmt vann i elva i store deler av sesongen.

MaritBogen
fredag 16.august 2019 / 18:36

Dette førte til at styret i elveierforeningen i slutten av juli måtte endre på fiskereglene. Fangstene som er meldt inn til laksebørsen så langt viser en totalfangst på 700 kg., mot 1215 kg. i 2018. Snittvekten har gått ned fra 3,4 kg. i 2018 til 2,4 kg. i år.

Den nye laksebørsen har fungert meget bra og mange har lagt inn fangstene sine selv via appen på tlf. Det er også lagt inn mange fine bilder av fangsten. 

Det har kommet inn mange skjellprøver. Prøver som ikke er innlevert kan fremdeles leveres i kassen ved Fossbrua. Resultater fra prøvene vil vi legge ut på hjemmesiden vår så snart vi har fått svar fra Veterinærinstituttet.

Har noen fangster som er avglemt, eller ikke meldt inn enda, er det bare å logge seg inn på laksebørsen eller sende oss melding på tlf. 93497568 alt. mail: audun.alseth@broadpark.no

Det er også mulig å skrive opp fangsten på arket som ligger i røret ved Fossbrua.