skauga
Dykkere fra NINA bidro oss på jakt etter oppdrettslaks
Elveside/Rømming

Rapport prøvefiske 2020

Elveierforeningen vil takke alle fiskerne som bidro i overvåkingsfiske høsten 2020! Vi kan nå presentere resultatet etter skjellprøveanalysen.

MaritBogen
tirsdag 25.mai 2021 / 23:34

Det var NINA som på vegne av Fiskeridirektoratet fikk oppgaven med å organisere prøvefiske i Trøndelag i forbindelse med rømming av oppdrettslaks fra Salmar sin havmerd ved Frøya i slutten av august.

Elveierforeningen fikk god respons fra fiskere som sa seg villig til å bistå med prøvefiske. Det ble opprettet 6 lag der to og to fiska sammen. Fiske ble utført med stang med innsamling av biologisk materiale (skjellprøver). NINA gjennomførte dykking etter oppdrettslaks med to dykkere. Dykkingen ble gjennomført fra Marna bru og nedstrøms til hølen nedenfor Dønndalsbrua. Det var litt vanskelig sikt i vannet men dykkerne mente at hadde det vært oppdrettslaks skulle de ha sett den. Pga av den dårlige sikten ble det ikke gjennomført dykking andre steder i elva. Fisket ble avsluttet i november 2020.

skauga

Totalt ble det tatt ut 9 lakser som ble kvalifisert som oppdrett. Den største var på 4,4 kilo. Alle ble tatt i nedre deler av elva. Rapporten kan du lese her: