Elveside/Rømming

Overvåkingsfiske i skauga

MaritBogen
tirsdag 09.oktober 2018 / 18:12

Det blir i oktober utført fiske etter rømt oppdrettslaks i Skauga. Er det noen grunneiere som ikke ønsker at noen skal drive prøvefiske på deres eiendom, vennligst gi oss tilbakemelding. Prøvefiske blir inndelt i lag på 2 fiskere. Alle som skal utøve prøvefiske skal ha med seg tillatelse fra elveierforeningens leder.

Bakgrunn for prøvefisket er pålegg fra Fiskeridirektoratet etter rømmingshendelsen ved SalMar/Ocean Farming AS sin havmerd utenfor Frøya i september i år. 

Hensynet til villaksen og sjøørreten skal settes først og fisket bør foregå der det forventes oppsamling av oppdrettslaks. F.eks. nedre deler av elven og under vandringshindre. Dette overvåkingsfisket er dermed tenkt som en innsats for å se om det kan påvises rømt oppdrettslaks som kan stamme fra denne spesifikke rømmingshendelsen.