Elveside/Rømming

Prøvefiske avsluttet

MaritBogen
onsdag 24.oktober 2018 / 18:37

Elveierforeningen har fått beskjed fra NINA om å stoppe prøvefisket i Skauga.
Alle skjellkonvolutter og utfyllte skjemaer kan leveres til forvalter eller etter avtale. 
Takk for hjelpen til dere som har deltatt i prøvefisket!