Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
09:35
22:06
03:25
15:59

Prøvefiske avsluttet

Elveierforeningen har fått beskjed fra NINA om å stoppe prøvefisket i Skauga.
Alle skjellkonvolutter og utfyllte skjemaer kan leveres til forvalter eller etter avtale. 
Takk for hjelpen til dere som har deltatt i prøvefisket!