Ap og Sp avgjør villaksens skjebne

Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.

Ranaelva
Tirsdag 04.mai 2021 / 07:48

I disse dager skal Stortinget ta stilling til om de skal følge Regjeringens nye fiskeregler etter villaks i sjø med not/garn og elv med stang, eller om partiene skal stemme for FrP sitt forslag om å  bare stoppe innstrammingen i sjøfiske. Jfr. Dok. 8-forslaget fra FrP: Dok 8 148 S 2020-21

Les mer...