Laksefiske Målselva
Forvaltning/Genetikk

Resultat skjellprøver 2020

Da er analyseresultatene for innsendte prøver fra forrige sesong klare. Vedlegget inneholder 42 sider med resultater fra hele vassdraget. Prøvene er tatt og innsendt av fiskere langs hele elva. Det gledelige er at det er svært få oppdrettsfisk (rømninger) blant prøvene for 2020.

OysteinIselvmo
fredag 30.april 2021 / 16:00

Imidlertid venter SUM på analyser fra DNA-prøver fra et stort antall laks. Det biologiske materialet vil mest sannsynlig avsløre innblanding av oppdrettsfisk fra tidligere år. Fordi det var noen store rømninger av oppdrettsfisk utenfor bl.a. Senja for noen år tilbake. DNA-analysene ventes å være klare i løpet av sommer/høst.