Brusetbrua og oppover elva. Gunstig vannføring for laksefiske.
Elveside

Laksestart 15. juni

I Toåa er det store forventninger for årets sesong. Det har vært en bra start på laksefisket i naboelvene Surna og Driva, og det skaper forventninger når Toåa "kommer i gang" 15. juni.

Ayna Heilong
Mandag 04.juni 2018 / 10:44

Det er perfekt vannføring for laksefiske i Toåa i skrivende stund, og det er fremdeles en del snø igjen i høyfjellet.  Nok til å gi nokvannføring for laksefisket, selv om vi blir uten nedbør frem til starten på laksefisket. Ved Storfossen er det i dag rund 13,5 m3/sek.

Ellers er det også mye annet som er nytt i år – Todalen elveeigarlag går nå inn i den digitale verden, og lanserer salg av fiskekort, og rapportering av fisket, via nettstedet Inatur.  Dette forenkler rutinene rundt salget av fiskekort, samtidig som det åpner for salg av fiskekort gjennom hele døgnet. Nytt er det også at sesongkortet gjeninnføres – Todalen elveeigarlag har lyttet til laksefiskerne som var misfornøyde med at sesongkortet forsvant i fjor, sier leder i Todalen elveeigarlag Asbjørn Karlsen.

Nytt er det også at Toåa presenterer seg på Norske lakseelver, som er en felles nettside for alle lakseførende elver i Norge.