Ivar Borthen har vært tålmodig i elva de siste dagene, og det har gitt resultater. Her på plass på nordsida av fyrhushølen ved Storfossen.
Elveside

Liten vannføring - men Toåa er i siget

ToveBrondbo
Torsdag 28.juni 2018 / 13:21

Toåa er i likhet med mange andre elver preget av lite vannføring. Vårløsningen er ferdig, og nedbør i form av regn har vært på det nærmeste fraværende de siste par månedene.

Det gir minimal vannføring som dermed har påvirket fisket i negativ retning.  Litt nedbør i forrige uke ga en liten topp i vannføringen, og dermed var det en del laks som fant veien oppover i elva, og den siste tiden er det faktisk sett en del laks i midtre og øvre del av elva.

Totalt er det i skrivende stund på onsdag tatt en laks over 7 kg, 3 lakser mellom 4 og 7 kg og noen smålaks i tillegg.  Nå er det 15-20 mm nedbør i vente torsdag og natt til fredag, og det er håp om at dette vil påvirke vassføringen og dermed fisket til en viss grad.