Styret i Todalen Elveeigarlag 2018
Elveside

Toåa restriksjoner i fisket fra 1 juli

ToveBrondbo
Lørdag 30.juni 2018 / 07:40

Restriksjon i laksefiske i Toåa fra 1. juli 2018

Vårløsningen var på det nærmeste ferdig da laksefisket startet 15. juni i Toåa.  Med minimal vannføring har laksefisket vært labert de to første ukene, og Todalen elveeigarlag tar ansvar laksen og begrenser fisket i Toåa fra 1. juli.

Fra 1. juli må all holaks settes ut i elva igjen. I en pressemelding fra elveeigarlaget grunngis restriksjonene på følgende måte:

«Vannføringen i Toåa har vært liten på forsommeren. Fiske i elva har ikke vært så bra og vi har pr dags dato lite kunnskap om mengde fisk i elva. Under de rådende forhold har styret i Todalen Elveeigarlag innført følgende restriksjon:

Fra 1. juli skal all fisket holaks settes ut igjen. Dette gjelder inntil videre.»