Årsmøte 2021 pandemi?
Årsmøtet 2021 på Skakke eller digitalt

Årsmøte 2021

Årsmøte Onsdag 3.3. 2021 kl 19:30.
I litlesalen på Skakkesenteret eller digitalt.

KurtBirgerHagen
lørdag 30.januar 2021 / 09:35

Styret planlegg for årsmøte Onsdag 3.3.21 kl 19:30. i Litlesalen på skakke.

Dersom det av pandemiårsaker ikkje lar seg gjera, vil me avhalda årsmøtet digitalt til same tidspunkt.

Innkalling vert sendt ut seinast 2 veker før møtet,
og me vil senda ut ei påminning 2 dagar før, med evt. avklaring om fysisk eller digitalt møte.

For dei som har saker til årsmøtet minnar me om at saker må vera styret i hende seinast 4 veker før årsmøtet ihht vedtekter.

mvh
Styret
Etne Elveigarlag