Målselva_fluefisker
Elveside

Oppgang pr 18.august

Oppdatering av fisketelling den 18.august, viser en fortsatt god oppgang i trappa. 

OysteinIselvmo
Torsdag 20.august 2020 / 08:58

I tabellen at det er notert kultivert laks. Dette er smolt beregnet for utsetting i elver, f.eks. Skibotnelva eller Ranavassdraget som hadde problemer med Gyro. Den nye settefisken fikk klippet fettfinne og som "voksen" går den i noen tilfeller opp i "feil" elv. For orden skyld, dette er ikke oppdrettsfisk men smolt med genmateriele fra den elven den er satt ut i.

Malselva_oppgang180820

2020

smålaks

3038

56 %

 

 

mellomlaks

1183

22 %

 

 

storlaks

1246

23 %

 

 

SUM

5467

100 %

 

 

 

   

 

Laks

5467

  

 

ørret

672

  

 

sjørøye

21

  

 

 

   

 

Oppdrettslaks

4

  

 

Kultivert laks

17

  

 

Pukkellaks

1