Målselvlaks 2020
Elveside

Oppgang pr 11.august

Oppdatering av fisketelling for august 2020, viser en fortsatt god oppgang i laksetrappa. Vannstanden har sunket noe og elva er tilnærmet normal i vannføring.

Antall fisk har passert 6000, hvor laks utgjør over 5300 passeringer. Det den nest beste oppgangen pr dato, siden registreringene startet.

OysteinIselvmo
tirsdag 11.august 2020 / 15:50

Grafen viser årlig oppgang i trappa siden 2015. 

Graf 11.august 2020

2020

smålaks

3011

56 %

 

 

mellomlaks

1104

21 %

 

 

storlaks

1258

23 %

 

 

SUM

5373

100 %

 

 

 

   

 

Laks

5373

  

 

ørret

635

  

 

sjørøye

21

  

 

 

   

 

Oppdrettslaks

1

  

 

Kultivert laks

17

  

 

Pukkellaks

1