Målselva laksetrapp
Elveside

Oppgang pr 27.juli

Oppdatering fra Skandinavisk Naturovervåkning viser en fortsatt god oppgang i laksetrappa. Tross høy vannføring, viser rapporten den nest beste oppgang av laks til dato.

Vi ser også at det er bra med sjøørret, selv om vandringen av denne arten er større mot slutten av sesongen.

OysteinIselvmo
Mandag 27.juli 2020 / 09:19

Hva pukkellaks gjelder, er det gledelig å se at det kun er registrert 1 stk gjennom trappa. En lav oppgang er også forventet, da dette er et mellomår i forhold til 2-års syklusen. 

Dessverre er det fortsatt noen individer av oppdrettslaks, sjøl om ikke dette heller er urovekkende høyt.

Grafen under viser årlig oppgang i laksetrappa siden 2015.

Malselva_oppgang270720

 

2020

smålaks

1838

49 %

 

 

mellomlaks

837

22 %

 

 

storlaks

1113

29 %

 

 

SUM

3788

100 %

 

 

 

   

 

Laks

3788

  

 

ørret

297

  

 

sjørøye

11

  

 

 

   

 

oppdrett

6

  

 

pukkel

1