Fortsatt fiske etter midtsesongevaluering
God oppgang sikrer fortsatt fiske etter midtsessongevaluering

Midtsesongevaluering 2021

Midtsesongevaluering 2021

KurtBirgerHagen
søndag 18.juli 2021 / 20:00

Midtsesongevaluering er gjennomført og godkjent av Statsforvalter. Oppgang og fangst har vore god, og gytebestandsmålet er oppnådd. Det er av den grunn ikkje nødvendig med tiltak etter midtsesong. Fisket vil difor fortsetja med same reglar og fangstkvotar som til no.