Fortsatt fiske etter midtsesongevaluering
God oppgang sikrer fortsatt fiske etter midtsessongevaluering

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

KurtBirgerHagen
Onsdag 22.juli 2020 / 12:00

Styret i Etne elveigarlag ser positivt på årets oppgang i elva så langt.

Fisket vil difor fortsettja slik det er, med same reglane som har vert til no.