Pukkel fisket i Målselva
Trusler

Tillatelse – uttak av pukkellaks

Med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk har Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget tillatelse til å fange pukkellaks (Oncorhynchus gorbuscha) i Målselvvassdraget. MERK: all pukkellaks skal avlives umiddelbart!

Paal
mandag 19.august 2019 / 12:12