Rydding og Vår i Elva
No livnar det i lundar... :)

No livnar det i lundar... og vel so da. Rydding før sesong :)

Våren er vel godt i gong kan ein sei, Sesongen for fiske er lika om hjørna. Vi lyt nyta det så godt vi kan, kanskje ein rydde økt med familie og venner, kaffi og grilling kan passa.

 

KurtBirgerHagen
Tirsdag 26.mai 2020 / 07:57

Vi oppmodar også om å følja rettningslinjer for kantvegetasjon så godt det lar seg gjera.

Lat oss presentera den flotta elvo vår på finaste måte.

Og til alle brukarane som ferdast langst elvo, vonar vi at alle vil vera med på å halda det vakkert og triveleg for andre og neste gong ein kjem att.
Det er og veldig kjekt om dei som ser noko som ligg og sleng faktisk berre plukkar det opp og hiv det i rett avfallsbøtta og er med på å halda det fint.

Og det vil vi sei tusen, tusen takk til :)