Orkanger havn
Orkanger. Foto: Trondheim Havn/Åge Hojem - wikicommons
Nasjonal laksefjord/Laksevassdrag

KLD gir Norske Lakseelver medhold

Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.

Paal
torsdag 10.november 2016 / 10:41

Både fylkesmannen i Sør-Trøndelag og rådmannen  i Orkdal har hevdet at hensynet til viktig infrastruktur måtte gå foran villaksen i forbindelse med den planlagte utbyggingen av havna i Orkdal, men departementet sier altså nei til denne tolkingen. Vegard Heggem, som har jobbet med saken for Orkla elveeierlag og Norske Lakseelver, er glad for å få medhold.

- Vi er glade for at departementet har gitt oss støtte i denne saken, men synes det er betenkelig at miljøavdelingen hos Fylkesmannen ikke har det nødvendige kunnskapsgrunnlaget i slike saker, uttaler Vegard Heggem.

Klagen fra Norske Lakseelver ble sendt KLD i mars i år. Det tok lang tid å behandle klagen, men nå har departementet slått fast at hensynet til infrastruktur som nevnes som unntak i verneregimet, gjelder eksisterende infrastruktur, ikke ved bygging av ny.

Les også -Krever bedre løsning for laks og sjøørret.