Foto: Jan Hegna
Sportsfiske/Lovverk

Koronasmittefaren og årets laksesesong

Grensene er nå stengt og det er uvisst når de vil åpne igjen. For nordmenn er det innført forbud mot å dra på hytter i andre kommuner. Hva skjer med laksefisket i sommer?

Paal
Onsdag 25.mars 2020 / 08:54

Folks ferieplaner vil bli påvirket av koronasmitten i lang tid framover – også gjennom årets fiskesesong. Om det blir bevegelsesbegrensninger i sommer, vil det ramme tilreisende norske laksefiskere på samme måte som utenlandske. Kun lokale fiskere vil i så fall kunne benytte seg av elva.

Vi understreker at dette selvfølgelig ikke er nødt til å bli realitetene. Situasjonen og ulike restriksjoner er under løpende vurdering av helsemyndighetene. Hvordan dette blir gjennom sommeren er umulig å forutse.

Norske Lakseelver følger utviklingen, og er i tett dialog med både myndigheter og andre organisasjoner. Det er viktig at vi forholder oss til de råd og bestemmelser som kommer fra helsemyndighetene og andre sentrale og lokale myndigheter.

Norske Lakseelver jobber med å kartlegge hvordan vi samlet kan møte disse utfordringene på en best mulig måte, og hvordan vi kan finne gode løsninger for årets fiskesesong innenfor de rammene myndighetene setter.

Norske Lakseelver og de lokale forvaltningslagene vil i mellomtiden følger opp de daglige oppgavene, og vi vil forberede oss til en sesong som høyst sannsynlig vil bli annerledes enn tidligere år.

Vi vil komme med ny og oppdatert informasjon etter påske, når vi forhåpentligvis vet litt mere om hvordan situasjonen har utvikler seg.

Vi håper at flest mulig vil kunne koble av og glede seg over fiske etter laks og sjøørret langs våre fantastiske vassdrag til sommeren. Mer enn før vil gode naturopplevelser ved elva være viktig for både kropp og sjel!