Tovdalselva elveeiere
Samarbeid mellom elveeiere og forvaltningslag sikres best gjennom en felles organisasjon.
Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Bli medlem i Norske Lakseelver

Norske Lakseelver organiserer 120 av Norges viktigste lakseførende vassdrag, fra Lakselv og Alta i nord til Otra og Mandalselva i sør. Arbeidet vårt er forankret i tre pilarer: Bevaring av villaksen, ansvarlig lokal forvaltning og et laksefiske for alle. Bli medlem nå!

Paal
onsdag 22.januar 2020 / 13:07

Hver dag jobber vi aktivt med våre medlemmer, politikere, myndigheter og forskningsmiljøer for å bedre villaksens livsbetingelser. I tillegg er vi avhengige av engasjerte sportsfiskere som gode villaksambassadører, for å kunne gjøre en god jobb. Truslene villaksen står overfor må aldri undervurderes. Norske Lakseelver jobber systematisk for å bedre situasjonen, spesielt med tanke på rømt oppdrettsfisk og lakselus, som per i dag utgjør villaksens hovedtrusler. Vi har i tillegg satt viktig fokus på mer vann i regulerte elver og gode tiltak for å hindre Gyro-smitte. Videre sprer vi oppdatert kunnskap om villaks, og vi jobber for nye løsninger for lukka oppdrettsanlegg i sjø og individmerking av oppdrettsfisk.

Hvem kan melde seg inn?

Forvaltningslag med rettighetshavere og forpaktende foreninger kan melde seg inn i Norske Lakseelver som hovedmedlemmer. Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte Norske Lakseelvers arbeid for å ta vare på de ville bestandene av laks, sjøørret og sjørøye kan melde seg inn i organisasjonen som støttemedlemmer.  Les mer om støttemedlemskap her.

Hvorfor melde inn forvaltningslaget/ forpaktende forening i Norske Lakseelver?

Vi er en paraplyorganisasjon som tar vare på rettighetshaverne og forpaktende foreninger. Vårt motto er For mer liv i elva!  Vi jobber for at det skal bli flere livskraftige fiskebestander av laks, sjøørret og sjørøye, for at fisketilbudet skal bli bedre slik at flere benytter seg av dette og skaper mer liv langs elva, og for at elva skal bety mer i lokalsamfunnene slik at det blir mer liv i det lokale næringslivet. 

Norske Lakseelver er til for medlemmene og vil, så langt det lar seg gjøre, hjelpe hver enkelt medlemselv i saker der det er behov for bistand og rådgivning. Dette kan for eks. være høringssvar eller søknadsskriving. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet.

Vi har gode medlemsfordeler!

Klikk her for å se fullstendig oversikt. 

Bli medlem du også! 

Kontingenten for elvene (forvaltningslagene) regnes ut enten basert på omsetning eller basert på registrert fangst. Les mer om hvordan kontingenten regnes ut her

Send en epost til post@lakseelver.no om du vil vite mer.

Hold deg oppdatert på siste nytt ved å følge oss på FacebookInstagram og melde deg på vårt nyhetsbrev.