Tovdalselva elveeiere
Samarbeid mellom elveeiere og forvaltningslag sikres best gjennom en felles organisasjon.
Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Bli medlem i Norske Lakseelver

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for fiskerettshavere og forpaktende foreninger i lakseførende vassdrag. Bli medlem i dag!

Paal
Onsdag 22.januar 2020 / 13:07

Norske Lakseelver jobber for å  ivareta medlemmenes interesser når det gjelder utvikling og bruk av fiskeressursene i lakseførende vassdrag. Grunneierrett og fiskerett er utsatt for press fra ulike grupper i samfunnet. Det er derfor viktig at Norske Lakseelver fremmer fiskerettshavernes felles interesser.

Hvem kan melde seg inn?

Forvaltningslag med rettighetshavere og forpaktende foreninger kan melde seg inn i Norske Lakseelver som hovedmedlemmer. Enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner og bedrifter som ønsker å støtte Norske Lakseelvers arbeid for å ta vare på de ville bestandene av laks, sjøørret og sjørøye kan melde seg inn i organisasjonen som støttemedlemmer.Les mer om støttemedlemskap her.

Hvorfor melde inn forvaltningslaget/ forpaktende forening i Norske Lakseelver?

Vi er en paraplyorganisasjon som tar vare på rettighetshaverne og forpaktende foreninger. Vårt motto er For mer liv i elva!  Vi jobber for at det skal bli flere livskraftige fiskebestander av laks, sjøørret og sjørøye, vi jobber for at fisketilbudet skal bli bedre slik at flere benytter seg av dette og skaper mer liv langs elva, og vi jobber for at elva skal bety mer i lokalsamfunnene slik at det blir mer liv i det lokale næringslivet. 

Norske Lakseelver er til for medlemmene og vil, så langt det lar seg gjøre, hjelpe hver enkelt medlemselv i saker der det har behov for bistand og rådgivning. Dette kan for eks. være høringssvar eller søknadsskriving. Kombinasjonen av lokal kunnskap og en sterk felles organisasjon gir faglig tyngde og troverdighet.

Vi har gode medlemsfordeler!

Klikk her for å se fullstendig oversikt. 

Bli medlem du også! 

Kontingenten for elvene (forvaltningslagene) regnes ut enten basert på omsetning eller basert på registrert fangst. Les mer om hvordan kontingenten regnes ut her

Send en epost til post@lakseelver.no om du vil vite mer.

Hold deg oppdatert på siste nytt ved å følge oss på facebook og melde deg på vårt nyhetsbrev.