En skjellprøve kan gi utrolig mye informasjon
Forvaltning

Skjellprøver: viktigere enn noen gang!

AsbjornMoe
Søndag 30.juni 2019 / 23:17

Skjellprøver gir oss mulighet for langt mer enn å analysere laksens alder og vekst. Gjennom de nye analysemetodene for DNA (arvestoff) kartlegger forskere ved HI og NINA i hvilken grad rømt oppdrettslaks har krysset seg med villaks. Siden DNA i skjellmaterialet er svært stabilt, kan opplysninger hentes ut av skjellene mange tiår etter at de er tatt fra fisken.

Med tanke på både menneskeskapte og naturlige påvirkningsfaktorer, og stadig nye og mer presise analysemetoder, er det viktigere enn noen gang at sportsfiskerne tar skjellprøver og er nøyaktige med utfylling av informasjon på konvoluttene.