Elveside/Fiskekort

Oppdatering om kortsalget

Anonym
torsdag 10.januar 2019 / 14:35

Siden det kommer en del forespørsler om kortsalget for 2019, kommer vi med en liten oppdatering på prosessen.

Vi har vært i dialog med Inatur, som sier at utviklingen av systemet er godt i rute, og vi har blitt lovt at søknadsprosessen skal kunne åpnes senest 15. februar (kanskje tidligere) - dette ble bekreftet senest i dag. Fra og med 15 februar vil du registrere deg med fullt navn og kontaktinformasjon, og du vil gis muligheten til å søke på seksdagersperioder. Du vil få valget mellom å velge en enkelt sone i seks dager, eller en fordeling med seks dager, likt fordelt på sonene 1, 2 og 3. Du vil kunne søke på så mange perioder du vil, og du er selv ansvarlig for å rangere dine ønsker. Trekningen tar systemet seg enkelt og greit av, og når din søknad blir trukket, får du tildelt ditt høyeste rangerte tilgjengelige ønske. Du vil da få et gitt antall dager å betale dette på, og hvis betalingen ikke gjennomføres, går kortene tilbake i systemet. Etter at betalingsfristen for kortene er over, vil det bli foretatt en "re-trekking", hvor de som eventuelt ikke fikk kort i den første trekningsrunden, gis en mulighet til. Du vil forøvrig maksimalt få tildelt en periode.

Har du planer om å fiske her til sommeren? Da kan du enten søke om en seksdagersperiode kun i sone 3, eller en seksdagersperiode hvor du har to kort i hver av sonene 1, 2 og 3.
Har du planer om å fiske her til sommeren? Da kan du enten søke om en seksdagersperiode kun i sone 3, eller en seksdagersperiode hvor du har to kort i hver av sonene 1, 2 og 3.

Frister og tidsplaner vil bli publisert her på hjemmesiden vår når det foreligger. I perioden før 15. juli vil kortsalget foregå som tidligere, ved at kortene legges ut for salg og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Vi tar sikte på å åpne kortsalget for denne perioden 1. mars, og hvis det endrer seg, vil vi komme tilbake med informasjon om det også.

Når det nærmer seg 15. februar, vil det komme en manual som viser fremgangsmåte for registrering og søknad, og her vil dere nok få svar på det dere trenger av informasjon om det nye systemet.