Elveside

Merking i Etneelva

AsbjornMoe
Søndag 05.mai 2019 / 06:28

I løpet av mai 2019 vil UiT Norges arktiske universitet, Norsk institutt for naturforskning og Havforskningsinstituttet merke laks i Etneelva for å kartlegge Etnelaksens vandringsruter og adferd i havet. Totalt vil 10 vinterstøinger merkes med pop-up satellitt merker. Disse merkene festes utenpå fisken og lagrer temperatur-, dybde- og lys-data gjennom havvandringen. På et angitt tidspunkt vil merkene frigjøres fra fisken og stige til overflaten, hvor lagret data vil sendes til forbipasserende satellitter. Dette forsøket vil øke kunnskap om laksens utbredelse i havet og er en viktig del av det forskningsrådfinansierte SeaSalar prosjektet som har målsetning om å kartlegge hvordan biotiske og abiotiske faktorer i havet påvirker laksens overlevelse og vekst.