Elveside/Fiskekort

Kortsalgsorientering - tidsplan

Anonym
fredag 08.februar 2019 / 15:34

Vi har løpende kontakt med Inatur, og utviklingen av det nye trekningssystemet er i henhold til tidsskjema. Det betyr at vi er i rute til å åpne søknadsprosessen for døgnkort i neste uke. Med et lite forbehold åpner søknadsprosessen 13. februar klokken 09:00.

Inatur har laget en informasjonsvideo som forklarer stegene i søknadsprosessen, og den vil bli publisert samtidig. Der vil de fleste spørsmål bli besvart, og hvis det fremdeles er uklarheter, vil vi etter beste evne forsøke å svare på de som best vi kan. Vi gjør oppmerksom på at søknadsprosessen vil vare frem til 21. februar, og alle søknader som leveres innen tidsfristen stiller likt i trekningen.

Tidsplan:

  • 13. februar: Åpning av søknadsprosessen
  • 21. februar: Søknadsfrist (alle søknader må være inne innen 23:59 norsk tid)
  • 22. februar: Trekning
  • 28. februar: Betalingsfrist
  • 01. mars: Trekning 2
  • 06. mars: Betalingsfrist
  • 7. mars: Åpning av kortsalg for fiske før 15. juli, og eventuelle resterende kort etter trekningene.

Det gjøres oppmerksom på at det nye systemet ikke berører sesongkortsalget. Det har allikevel vært ytret ønske om at den nye ordningen blir forklart ytterligere, og for de lokale som er interessert i å vite mer om hvordan dette foregår, vil vi ha en kort gjennomgang i våre lokaler i Lakselv førstkommende onsdag (13. februar), klokken 19.

God helg!