Laks i foss
Laksehopp i Målselv.
Forvaltning

Fisketeller

Videoovervåkning i laksetrappa har pågått siden 1999 og har som formål å dokumentere all fisk som passerer fisketeller. Det er mulig å fastslå art, kjønn, størrelse, skader m.m. Videoovervåkning er dermed et godt verktøy i forvaltning av vassdraget.

OysteinIselvmo
Søndag 09.juni 2019 / 11:31

Under kan du velge å se fisk som har passert teller på ulike tidspunkt. Velg dato og klokkeslett og se en videosnutt på ca 10 sek. Det er montert 2 kameraer; et som filmer fra siden og et som filmer undenfra. Kamera 2 er spesielt viktig ved grumset elv.

Sjekk Kamera 1

Sjekk Kamera 2

Merk: teller blir montert så snart det er vannføring i trappa!