Laks i foss
Laksehopp i Målselv.
Forvaltning

Laksetrappa 2020

Da er fisketeller i laksetrappa montert. Sjøl om vannføringa i elva er høy, forventes det at fisken kan finne utløpet til laksetrappa og vandre videre oppover i elva. Det kommer trolig en ny flomtopp i løpet av uken mot St.Hans og det gjenstår å se hvordan oppgangen forløper de neste ukene. Som kjent er oppgangen best ved 7-8 grader i vannet, men noen år er det registrert bra oppgang på lavere temperaturer. Hvordan høy vannføring virker på oppgang blir også interessant å se. Første laks gikk opp i dag 17.juni kl. 08:33

Sjekk Kamera 1

Sjekk Kamera 2

Vanntemperatur ved Målselvfossen

OysteinIselvmo
søndag 09.juni 2019 / 11:31