Elveside/Inspirasjon

En ny sesong står for døren

På Gaggavann har arbeidet med å erstatte den gamle kraftverkstunnelen begynt. Kraftlaget har derfor åpnet den ene ventilen, og slipper mye vann gjennom demningen.

Anonym
mandag 06.mai 2019 / 15:09

Det tappes sånn sett mer enn hva som kanskje ville vært tilfelle hvis det hadde vært produksjon, og det vil nok derfor ta forholdsvis lengre tid før Gaggavann fylles i år. Vi spår derfor at forholdene vil ligge godt til rette for det første innsiget av laks, og at fiskeforholdene vil være gode fra midten av juni.

Siden dette arbeidet har vært planlagt, har Gaggavann i tillegg blitt tappet ekstra mye i vinter, for å sikre arbeidsforholdene underveis i arbeidet. Det er jo alltid spekulasjoner om hvorvidt man får noe særlig til flom, når den kommer, og hvordan den vil påvirke elva. Siden det er tappet såpass mye som det er i år, kan vi vel i hvert fall anta at flomtoppen vil komme noe senere i forhold til i fjor. Når det er sagt, kommer det en plutselig varmebølge, vet vi jo også at ting endrer seg veldig fort her oppe.

Det varme været vi opplevde i påska, sørget for at mye snø forsvant, så det er nok også rimelig å anta at det ikke blir noe storflom i 2019. Det har derimot vært kaldt igjen siden den tid, og smeltinga har i stor grad stoppet opp siden påske. Skal det bli noe særlig til storflom, er det også sånn at flomtoppen mellom de ulike vassdragene som til slutt utgjør Lakselva må komme noenlunde likt. Siden vi forventer en forsinkelse på vannet som kommer fra Luostejok, er det derfor et argument mot at det blir storflom.

Andersbekken (som er avbildet ovenfor her), renner ut i Nedrevann ved militærleiren og er en viktig gytebekk for harr. Et sikkert vårtegn er harr på gytevandring opp denne bekken. I går (5. mai) ver det derimot ingen harr å se, så den venter nok enda noen dager.

Et annet sikkert vårtegn er svanene som pleier å raste i sone 4. De var enda ikke ankommet i går, men det er nok bare et tidsspørsmål før de dukker opp.

Inntil videre får vi bare avvente og se, begynne å finne frem fiskeutstyret og se over at alt er som det skal være med det, og forberede nok en spennende laksesesong!

Vi ses!