Elveside/Fiskekort

Informasjon om sesongkortene

Anonym
mandag 21.mai 2018 / 00:00

Faktura for sesongkort er nå utstedt, og faktura går ut til de som hadde sesongkort forhenværende år. I år har vi sendt ut fakturaen på e-post til de av dere hvor vi har e-postadresse registrert, mens de gjenværende vil få faktura i posten som tidligere. Andre som ønsker sesongkort bes kontakte oss, men det gjøres oppmerksom på at man må ha folkeregistrert adresse i Porsanger for å kunne kjøpe sesongkort, eller være grunneier til vassdraget i henhold til våre vedtekter.

Du kan ikke begynne fisket før fakturaen er betalt, og du plikter å sette deg inn i og følge de fiskeregler som er satt av Lakselv grunneierforening. Når fakturaen er betalt, vil fiskekortet komme på e-post, og fiskekortet er gyldig i digitalt format. Hvis du allikevel ønsker å få en laminert utgave av fiskekortet, kom innom kontoret så kan vi ordne det der.


Her er forøvrig et bilde fra demningen på Gaggavann tatt 18. mai, cirka et døgn etter at de første dråpene rant over demningen. Det er vel ikke mye som bekrefter at en ny sesong er like rundt hjørnet, mer enn akkurat det!

Skitt fiske!